Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

II OZ 1066/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na uchwałę Rad Gminy Dobrcz nr [...] w sprawie zatwierdzenia do realizacji aktualizacji planu odnowy miejscowości