Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 55/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku U.T., M. K., K. K., M. J., J. K. i D. S. o wymierzenie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi grzywny za nieprzekazanie terminie skargi wraz aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I OZ 238/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SO/Wa 1513/16 oddalające wniosek J. L. o wymierzenie grzywny Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi za nieprzekazanie skargi wraz z odpowiedzią i aktami sprawy

I OZ 263/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SO/Wa 1514/16 oddalające wniosek J. L. o wymierzenie grzywny Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi za nieprzekazanie skargi wraz z odpowiedzią i aktami sprawy