Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 297/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-06-24

Sprawa ze skargi T. W. o wymierzenie Wójtowi Gminy grzywny za niewykonanie wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie w przedmiocie zasiłku okresowego i celowego

I OSK 40/08 - Wyrok NSA z 2008-05-27

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi Z. W. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie orzeczenia NSA Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie w sprawie II SAB/Lu 50/02

I OSK 283/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-15

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie o sygn. akt II SAB/Lu 52/02 w przedmiocie zasiłku celowego i okresowego

II SA/Lu 740/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-01-17

Sprawa ze skargi T.W. w przedmiocie wymierzenia Wójtowi Gminy grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 78/02

I OSK 282/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-15

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie o sygn. akt II SAB/Lu 68/02 w przedmiocie zasiłku okresowego i celowego

II SO/Lu 13/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-01-31

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Wójtowi Gminy grzywny za nieprzekazanie do Sądu skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie świadczeń z pomocy społecznej