Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

IV SO/Wa 2/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-10

Wniosek w przedmiocie nieprzekazania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę