Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Skarżony
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SO/Wa 62/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-11

Wniosek Kancelarii [...] i Partnerzy z siedzibą o wymierzenie grzywny Zarządowi Powiatu [...] za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I OZ 201/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie w wniosku K. S. o wymierzenie Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr [...] im. [...] w Warszawie grzywny za nieprzekazanie skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy (dot. kompletu uchwał...

IV SO/Wr 4/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-04-25

Wniosek D. D. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Gminy T. za nieprzekazanie Sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I OZ 148/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie w wniosku K.S. w przedmiocie wymierzenia grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi dotyczącej udostępnienia informacji publicznej wraz z odpowiedzią i aktami sprawy

I OZ 1052/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-06

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie informacji publicznej

II SO/Wa 43/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-07

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Wójtowi Gminy K.

I OZ 452/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie o sygn. II SAB/Wa 449/11 ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Klembów w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej (poz. 5362/2011

II SO/Wa 35/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-29

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej (zarejestrowanej pod sygn. akt II SAB/Wa 464/1

II SO/Wa 28/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-29

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Dyrektorowi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego

II SO/Wa 13/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-11

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   74