Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SO/Sz 14/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-01-17

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SO/Ol 11/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2020-02-05

Wniosek K. D. o wymierzenie Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

II SO/Sz 2/20 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-02-07

Wniosek w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SO/Wa 39/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-03-04

Wniosek F.S. o wymierzenie Dyrektorowi [...] Liceum [...] grzywny za nieprzekazanie skargi, odpowiedzi na skargę i akt sprawy

II SO/Lu 4/20 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2020-07-29

Wniosek S. S. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu za nieprzekazanie do sądu skargi wraz z aktami sprawy

I OZ 537/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SO/Wa 4/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-08-10

Wniosek S.P. o wymierzenie grzywny Zarządowi Głównemu Polskiego Związku Łowieckiego za nieprzekazanie w terminie skargi wraz z aktami sprawy

II SO/Lu 10/20 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2020-10-14

Wniosek S. P. o wymierzenie grzywny Zarządowi [...] za nieprzekazanie do sądu skargi dotyczącej udostępnienia informacji publicznej

II SO/Bd 19/19 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2020-04-20

Wniosek A. K. o wymierzenie grzywny Inne prowadzącemu działalność pod firmą '[...] Inne

I OZ 275/20 - Postanowienie NSA z 2020-08-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku M. P. o wymierzenie Prezydentowi [...] grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
1   Następne >   +2   4