Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Sprawiedliwości X

II SO/Wa 24/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-10

Wniosek M. Sp. z o.o. z siedzibą w R. o wymierzenie Ministrowi Sprawiedliwości grzywny za nieprzekazanie skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w zakresie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej - umowy z I., wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy

II SO/Wa 10/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-16

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SO/Ol 13/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-09-21

Wniosek R. C. o wymierzenie Prezesowi Sądu Rejonowego grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy p.p.s.a.

I OZ 591/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej sygn. akt II SAB/Wa 187/12

II SO/Ol 4/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-05-07

Wniosek Z. S. o wymierzenie Prezesowi Sądu Rejonowego grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.)

I OZ 84/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku T. Z. w przedmiocie wymierzenia grzywny Krajowej Radzie Notarialnej w Warszawie za nieprzekazanie skargi wraz z aktami i odpowiedzią na skargę na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej w Warszawie nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej postan...

II SO/Wa 17/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-10

Wniosek A. S. o wymierzenie grzywny Ministrowi Sprawiedliwości - Prokuratorowi Generalnemu za nieprzekazanie skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy

II SO/Wa 26/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-07-16

Wniosek W. Sp. z o. o. z siedzibą w W. o wymierzenie grzywny Ministrowi Sprawiedliwości za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę