Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SO/Wr 7/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-12-21

Wniosek w przedmiocie nieprzekazania w terminie skargi

III SO/Wr 5/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-11-29

Wniosek w przedmiocie nieprzekazania skargi

III SO/Wr 3/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-06-27

Wniosek V. S. o wymierzenie Wojewodzie D. grzywny za nieprzekazanie skargi

III SO/Wr 14/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-12-12

Wniosek w przedmiocie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

III SO/Wr 9/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-10-14

Wniosek M. B. o wymierzenie Wojewodzie D. grzywny za nieprzekazanie skargi

III SO/Wr 2/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-04-04

Wniosek w przedmiocie nieprzekazania skargi na przewlekłość postępowania

III SO/Wr 12/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-12-20

Wniosek w przedmiocie nieprzekazania w terminie skargi

VII SO/Wa 15/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-01-16

Wniosek J C-M o wymierzenie Wojewodzie [...] grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325) za nieprzekazanie skargi na bezczynność Wojewody [...]

III SO/Wr 11/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-05-08

Wniosek w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

III SO/Wr 10/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-03-30

Wniosek w przedmiocie nieprzekazania skargi
1   Następne >   +2   4