Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Po 731/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-02-27

Sprawa ze skargi M.P. o wymierzenie Prezydentowi Miasta grzywny z tytułu niewykonania wyroku WSA w Poznaniu w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego i pomocy pieniężnej dla rodziny zastępczej wymierza Prezydentowi Miasta grzywnę w wysokości 2000 (dwa tysiące) złotych /