Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 532/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-05

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Olsztynie , sygn. akt II SO/OI 8-9/06 o oddaleniu wniosku J. T. i T. G. o wymierzenie Burmistrzowi Miasta i Gminy M. grzywny za nieprzekazanie akt administracyjnych i skargi dotyczącej zmiany nazwy miejscowości i numeracji posesji

I OZ 127/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-24

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie z wniosku D. W. i M. W. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Gminy Trzebnica za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami administracyjnymi