Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 493/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy

II OZ 68/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie z wniosku Stowarzyszenia Z. w przedmiocie grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę