Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 836/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Celestynów w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OZ 187/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie z wniosku Redakcji '[...]' w przedmiocie wymierzenia grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi dotyczącej udostępnienia informacji publicznej

I OZ 455/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie sygn. akt II SO/Kr 3/12 o wymierzeniu grzywny Burmistrzowi Gminy Rabka - Zdrój za nieprzekazanie skargi J.K.

I OZ 596/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie z wniosku Stowarzyszenia P. z siedzibą w L. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi G. za nieprzekazanie do WSA w Opolu skargi w sprawie ustalenia opłaty za udostępnienie informacji publicznej