Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X

II SAB/Wr 572/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-05-04

Sprawa ze skargi S. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

III SO/Gd 15/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2022-02-15

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Wojewodzie [...] grzywny z powodu nieprzekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami administracyjnymi

III SO/Gd 14/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2022-02-15

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Wojewodzie [...] grzywny z powodu nieprzekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami administracyjnymi

III SO/Gd 16/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2022-02-15

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Wojewodzie [...] grzywny z powodu nieprzekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami administracyjnymi

III SO/Wr 11/22 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-05-23

Wniosek w przedmiocie nieprzekazania sądowi skargi

III SO/Wr 10/22 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-06-06

Wniosek w przedmiocie nieprzekazania skargi

III SO/Wr 91/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-05-31

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Wojewodzie D. grzywny za nieprzekazanie skargi

IV SO/Wr 60/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-05-24

Wniosek S. T. o wymierzenie grzywny Wojewodzie D. za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II SAB/Wr 219/22 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-08-22

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekle prowadzenie postępowania przez Wojewodę Dolnośląskiego w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

II SO/Wr 2/22 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-07-25

Wniosek L. K. o wymierzenie grzywny Wojewodzie Dolnośląskiemu za nieprzekazanie skargi
1   Następne >   +2   +5   +10   13