Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Rz 836/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-04-07

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego zwrotu nieruchomości

IV SA/Wa 3738/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Rz 496/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-06-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości

II SA/Rz 1056/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-09-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Rz 92/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-02-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego w sprawie z jego skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania dotyczącego zwrotu wywłaszczonej nieruchomości