Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X

II SA/Gl 298/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SA/Gl 467/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody S. w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 317/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-07-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Gl 284/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu

II SA/Gl 1807/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 1441/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości i rozliczeń z tym związanych

II SA/Gl 1727/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 1067/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Gl 290/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-08-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie rozliczeń związanych ze wzrostem wartości nieruchomości

II SA/Gl 193/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną
1   Następne >   +2   +5   +10   19