Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Rz 1012/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu nieruchomości i zwrotu odszkodowania

II SA/Rz 343/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość na skutek wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Lu 131/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SA/Rz 825/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na nieruchomości linii elektro

II SA/Rz 824/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie linii elektroenergetycznej na cudzej nieruchomości

II SA/Rz 445/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie udzielenia zezwolenia na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Rz 846/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-02-24

Sprawa ze skargi B. G., E. J. i M. O. na decyzje Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nieruchomości wywłaszczonej

OSK 197/04 - Postanowienie NSA z 2004-05-21

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości

OSK 434/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-21

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody L. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Rz 618/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-06-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] z dnia[...] marca 2015 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   24