Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 6/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K.P. i M.D. o stwierdzenie nieważności orzeczenia o przejęciu

I OSK 1201/08 - Postanowienie NSA z 2009-09-02

Skarga o stwierdzenie, że zespół pałacowo