Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 17/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania od decyzji Starosty Łódzko

I OW 6/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K.P. i M.D. o stwierdzenie nieważności orzeczenia o przejęciu

I OW 44/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku P. i K. Z. w przedmiocie odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości i umieszczenia na niej rurociągu bez zgody właścicieli

I OW 209/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-18

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku Krystyny i Edwarda D. o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Miasta L. z dnia 1

I OW 58/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o wyłączenie Prezydenta Miasta Łodzi od udziału w sprawie o przyznanie odsetek od odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość