Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X

II SAB/Lu 75/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-11-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SAB/Lu 17/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-04-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 797/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-22

Wniosek w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji

II SAB/Bd 162/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-04-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy L. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

IV SAB/Wa 394/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-15

Skarga K.D. i P.D. na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

II SAB/Po 14/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-03-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora [...] w P. w przedmiocie wydania ruchomości i dokumentów