Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II SAB/Gl 43/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-12-01

Sprawa ze skargi E. P. i R. M. na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Wojewodę [...] w przedmiocie niezałatwienia wniosku o wznowienie postępowania zakończonego decyzją o odmowie wznowienia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości w kwestii wniosku skarżącej E. P. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SAB/Gl 43/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-12-01

Sprawa ze skargi E. P. i R. M. w przedmiocie niezałatwienia wniosku o wznowienie postępowania zakończonego decyzją o odmowie wznowienia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości w kwestii wniosku skarżącego R. M. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych