Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OSK 2833/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-12

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podkarpackiego , nr [...] przedmiocie sprzeciwu od zgłoszenia zamiaru remontu mieszkania

II OSK 138/16 - Postanowienie NSA z 2016-01-29

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podkarpackiego , nr [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego postana...

II SA/Rz 186/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-05-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie z jego skargi o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Łd 182/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na nadbudowę budynku mieszkalnego

II SA/Sz 183/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-03-31

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Szczecinie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I OSK 3151/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-27

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Lubelskiego nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu udziału w nieruchomości

II OSK 236/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-19

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego nr [...] w przedmiocie sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych

II OSK 890/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-15

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Z. , nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji przebudowy i rozbudowy ulic

II OSK 408/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-08

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr [...] w przedmiocie unieważnienia czynności techniczno

II OZ 1214/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-25

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA z 16 września 2016 r. sygn. akt II OZ 916/16 o oddaleniu zażalenia K.S. na postanowienie WSA w Łodzi z 8 czerwca 2016 r. sygn. akt III SA/Łd 346/16 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego z [...] kwietnia 2016 r., nr [...] w przedmiocie wymeldowania
1   Następne >   2