Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Bk 464/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-11-25

skarg I. J. i D. J. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem w sprawie II SA/Bk 1146/13 na postanowienie Wojewody P. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołań