Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

VII SA/Wa 2941/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

III SA/Łd 924/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

II SA/Kr 891/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia na rozbiórkę