Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 2222/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-06

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławcze , nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie ustanowienia prawa uż...