Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Bk 219/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie przekazania do ponownego rozpatrzenia sprawy dotyczącej stwierdzenia obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego