Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Wa 1189/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-13

Sprawa ze skargi J. J. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 83/09

II SA/Bd 318/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-07-04

Sprawa ze skargi Pawła Z. o wznowienia postępowania w sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem WSA w Bydgoszczy w przedmiocie zwolnienia ze służby

IV SA/Wr 278/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-27

Sprawa ze skargi R.L. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SA/Wr 451/11

II SA/Bd 555/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-07-08

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Bydgoszczy w przedmiocie zwolnienia z zawodowej służby wojskowej

I OSK 107/14 - Postanowienie NSA z 2014-01-23

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Warszawie o sygn. akt II SA/Wa 877/10

II SA/Wa 1440/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-30

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Wa 1770/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia utrzymującego w mocy postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia żądanej treści

IV SA/Wr 290/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-06-30

Sprawa ze skargi J. B. o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA we Wrocławiu w przedmiocie przyznania dodatku specjalnego

III SA/Kr 1496/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-03-09

Sprawa ze skargi P. L. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Krakowie w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

II SAB/Wa 367/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie wykonania decyzji o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej
1   Następne >   +2   +5   +10   15