Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Bk 602/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-02-21

Sprawa ze skargi J. W. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie II SA/Bk 20/12 ze skargi na niewykonanie przez Wojewodę P. wyroku w sprawie II SAB/Bk 52/08 w sprawie bezczynności Wojewody P. w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę

I SA/Wa 1789/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-18

Sprawa ze skargi J. S. o wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1253/13

III SA/Kr 406/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-07-01

Sprawa ze skargi Z. Ś. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA w przedmiocie niewykonania wyroku w sprawie o sygn. akt: III SA/Kr 288/12

II SA/Sz 413/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-12-15

Sprawa ze skargi A. T. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi A. T. w przedmiocie niewykonania orzeczenia sądu przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

III SA/Kr 500/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-16

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji Nr [...]...

III SA/Kr 1398/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-01-25

Sprawa ze skargi K. J. o wznowienie postępowania w sprawie III SA/Kr 106/10

I SA/Sz 291/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-05-12

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wydaniem wyroku WSA w Szczecinie w przedmiocie niewykonania prawomocnego wyroku WSA w Szczecinie oku sygn. akt I SA/Sz 577/11 przez Starostę P.

I OSK 1352/05 - Postanowienie NSA z 2006-05-11

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA sygn. akt OSK 1635/04, ze skargi kasacyjnej A. B. od wyroku WSA w Łodzi sygn. akt III SA/Łd 1-9/04

III SA/Gd 402/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-05-28

Sprawa ze skargi Komendanta Portu o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej wyrokiem WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi P. K. o wymierzenie Komendantowi Portu kary grzywny z powodu niewykonania wyroku WSA w Gdańsku , sygn. akt III SA/Gd 427/11

II OZ 233/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-09

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA w sprawie ze skargi L. K. i R. K. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego grzywny za niewykonanie wyroku Wojewódzkiego...
1   Następne >   2