Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie społeczne X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

VIII SA/Wa 168/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy przyznania policyjnej renty rodzinnej w drodze wyjątku

II SA/Rz 1086/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego

III SA/Kr 1100/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-12-12

Sprawa ze skargi K. J. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 80/17