Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabytki X

II OW 37/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku i wydania decyzji nakazującej usunięcia stwierdzonych zagrożeń w budynku będącym zabytkiem niewpisanym do rejestru zabytków

II SA/Po 324/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazania wykonania określonych robót budowalnych

VII SA/Wa 2972/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

VII SA/Wa 1375/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 720/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Lu 779/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję Inspektor Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazania wykonania określonych robót budowlanych

II SA/Bd 1056/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odstąpienia od nałożenia określonych obowiązków na inwestora robót budowlanych

VII SA/Wa 2795/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-09

skarg M. S. i B. O. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu doprowadzenia budynku do stanu poprzedniego

II SA/Kr 1102/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję nr [...] [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia obowiązku doprowadzenia wykonanych robót do stanu zgodnego z prawem