Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabytki X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA 193/93 - Wyrok NSA z 1993-06-16

Obowiązkiem organu administracyjnego jest dokonanie oceny każdego dowodu, w tym także dowodu z opinii biegłego. Oznacza to konieczność prześledzenia toku rozumowania autora, wyjaśnienia stwierdzeń niejasnych i sprawdzenia czy końcowy wniosek pozostaje w logicznym związku z poprzedzającą go treścią. W praktyce orzeczniczej organów administracyjnych utarła się zasada bezkrytycznego przyjmowania konkluzji biegłego. W rezultacie to nie organ administracyjny lecz biegły rozstrzyga sprawę, a jego opin...

I SA/Op 265/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie ustalenia wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego za 2008 r.

I SA/Ol 437/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2017r.

I SA/Ol 436/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2016r.

I SA/Ol 438/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2018r.

I SA/Ol 23/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2016r.

I SA/Ol 24/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2017r.