Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Łd 603/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji

II SA/Łd 601/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji

II SA/Łd 600/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji

II SA/Łd 368/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-10-14

skarg W. T. i B. S., K. M. i A. T.-M., Ł. G. i S. G., M. W. i M. W., P. P. i J. P., P. M. i A. M. na uchwałę Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentów obrębów wiejskich Ruda Bugaj i Nakielnica