Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zagospodarowanie przestrzenne X
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II OSK 758/11 - Wyrok NSA z 2012-07-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Bielsku-Białej w przedmiocie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II SA/Lu 347/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego

II OSK 858/05 - Wyrok NSA z 2006-07-04

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę

II OSK 866/05 - Wyrok NSA z 2006-07-04

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę

II SA/Kr 440/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję nr [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nałożenia obowiązku wykonania dodatkowych robót budowlanych

IV SA/Wa 519/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie przekazania wniosku o wznowienie postępowania wg właściwości

II OSK 834/05 - Wyrok NSA z 2006-02-14

Skarga kasacyjna na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie w przedmiocie bezczynności organu

II SA/Lu 622/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-01-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie opłaty legalizacyjnej; w zakresie zażalenia na postanowienie WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 622/09 o odmowie przyznania prawa pomocy

IV SA/Wa 519/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie przekazania wniosku o wznowienie postępowania według właściwości

II OSK 1710/10 - Wyrok NSA z 2011-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Bielsku-Białej w przedmiocie warunków zabudowy terenu
1   Następne >   3