Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OW 77/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-20

Wniosek Burmistrza Miasta Mława z [...] października 2016 r. nr [...] o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Burmistrzem Miasta Mława i Wojewodą Mazowieckim przez wskazanie organu właściwego do przeprowadzenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji w trybie art. 59 ust. 3 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym