Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zagospodarowanie przestrzenne X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

IV SA/Po 269/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie skreślenia przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej

III SA/Gd 403/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-07-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie określenia zasad prowadzenia sezonowej działalności handlowo

I SA/Bk 1222/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-11-18

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry