Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Bd 1358/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie opłaty adiacenckiej