Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 1020/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

II OSK 3210/17 - Wyrok NSA z 2018-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

IV SAB/Wa 1526/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-06

Sprawa ze skargi B. Z. na przewlekłe prowadzenia postępowania przez Dyrektora Zarządu Zlewni Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie ustalenia legalności wykonania urządzenia wodnego