Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1902/12 - Wyrok NSA z 2012-10-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Gryfińskiego w przedmiocie niezałatwienia sprawy w terminie