Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Rada Gminy X

II OZ 618/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-16

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Lublinie w przedmiocie wyboru ławników na kadencję 2000