Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 1144/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-03-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 634/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-01-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 1004/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-04-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Frysztak w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2001w gminie Frysztak

II SA/Rz 764/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-11-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 528/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-08-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 634/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-01-31

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

SA/Rz 1970/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-05-18

skarg A. H., E. D. na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie zarzutów do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

II SA/Rz 481/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-04-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie odrzucenia zarzutów do ustaleń przyjętych w projekcie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 213/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-08-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Krasne w przedmiocie zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

SA/Rz 1595/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy [...]
1   Następne >   2