Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SAB/Wa 18/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SAB/Lu 60/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-12-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Gminy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SAB/Wa 273/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Marszałka Województwa [...] w przedmiocie rozpatrzenia pisma