Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OSK 395/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za niewydanie decyzji w terminie