Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zagospodarowanie przestrzenne X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

IV SAB/Wa 157/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-27

Sprawa ze skargi R. B. na Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie przewlekłości postępowania administracyjnego

IV SAB/Wa 166/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-22

Sprawa ze skargi R. G. na przewlekłe prowadzenie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II OSK 2711/13 - Wyrok NSA z 2014-02-18

Sprawa ze skargi kasacyjnej S.J. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi S.J. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Radomia po wyroku WSA w Warszawie w sprawie VIII SA/Wa 1157/10 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania, 2. zasądza od Prezydenta Miasta Radomia na rze...

IV SAB/Po 53/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-08-14

Sprawa ze skargi A. W. na przewlekłość SKO w P. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 1646/14 - Wyrok NSA z 2015-01-14

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wójta Gminy [...] od wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi K. M. i Z. M. na przewlekłe prowadzenie przez Wójta Gminy [...] postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy terenu

IV SAB/Wa 163/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-22

Sprawa ze skargi S. Sp. z o.o. z siedzibą w O. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Wójta Gminy C. w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

II OSK 1956/12 - Wyrok NSA z 2012-10-26

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi P. sp. z o.o. w I. na przewlekłe prowadzenie postępowania w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SAB/Bd 57/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-10-01

Sprawa ze skargi W. K. na przewlekłość postępowania Wójta Gminy B. w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy

II SAB/Bd 161/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-02-20

Sprawa ze skargi Przedsiębiorstwa [...] Sp. z o.o. w I. na przewlekłe prowadzenie postępowania Burmistrza [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

IV SAB/Wa 388/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-13

Sprawa ze skargi M. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego
1   Następne >   3