Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zamówienia publiczne X
  • Skarżony

II SA 3293/00 - Wyrok NSA z 2001-05-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojeowdy M. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu K. z 18 sierpnia 2000 r. (...) w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły w K.