Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

I OZ 202/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego nr [...] w przedmiocie umorzenia zadłużenia z tytułu refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla bezrobotnych

II SA/Lu 455/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie utraty statusu bezrobotnego