Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zatrudnienie X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FSK 163/06 - Wyrok NSA z 2006-04-12

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r.

I SA/Łd 1545/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie określenia opłaty paliwowej za grudzień 2005 r.

I SA/Lu 95/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-05-12

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o Policji /Dz.U. nr 30 poz. 179 ze zm./ policjanta łączy z Policją stosunek służbowy, który powstaje w drodze mianowania. Od 1 stycznia 1992 r. stosunek służbowy policjanta należy zatem uznać za źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /t.j. Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./, a jego uposażenie za przychód ze stosunku służbowego w rozumieniu art. 12 ust. 1 tej...

SA/Sz 721/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-10-14

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Sz. w przedmiocie określenia wysokości zaliczek na podatek

I SA/Wr 1169/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 r.:

III SA 1092/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000 r.

FSK 1050/04 - Wyrok NSA z 2005-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w K. w przedmiocie określenia wysokości nie pobranego przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Wr 1170/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 r.:

III SA 5154/98 - Wyrok NSA z 1999-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1996 r.

I SA/Gd 1007/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-11-25

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ przyjęto zasadę, iż podatek ten jest podatkiem powszechnym zarówno w znaczeniu podmiotowym, jak i przedmiotowym i dlatego uchylono nią przepisy ustaw szczególnych zawierające zwolnienia osób fizycznych od podatków, w tym również od podatków od wynagrodzeń.~Przepis art. 99 ust. 2 ustawy o Policji /Dz.U. nr 30 poz. 179/ utracił moc z dniem 1 stycznia 1992 r. na pod...
1   Następne >   +2   +5   8