Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zatrudnienie X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Ke 678/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie : obliczenia wysługi lat

II SA/Go 17/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie wypłaty wynagrodzenia za pracę

I OSK 734/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-15

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim postanowił: zawiesić postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

II SA/Wr 363/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-06-17

Sprawa ze skargi na decyzję D. Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we W. w przedmiocie zaliczenia okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do stażu pracy

III SA/Lu 174/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-06-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

IV SA/Wr 233/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy we W. w przedmiocie wypłacenia nagrody jubileuszowej oraz wypłacenia odszkodowania za wypowiedzenie umowy o pracę

I OSK 1742/06 - Wyrok NSA z 2007-08-22

Skarga kasacyjna na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w W. w przedmiocie nakazu wypłaty bezpodstawnie dokonanych potrąceń z należnego wynagrodzenia za pracę

I OSK 318/06 - Wyrok NSA z 2006-11-10

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w przedmiocie opinii dotyczącej zwolnienia z odbycia stażu i postępowania egzaminacyjnego oraz nadania stopnia nauczyciela mianowanego

I OSK 1433/08 - Wyrok NSA z 2009-07-17

Skarga kasacyjna na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie inspekcji pracy

OSK 1652/04 - Wyrok NSA z 2005-05-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w przedmiocie odmowy nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego
1   Następne >   +2   +5   +10   32