Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

OSK 824/04 - Wyrok NSA z 2004-12-08

Skarga kasacyjna na decyzję Starosty Powiatu M. w przedmiocie odmowy nadania stopnia nauczyciela kontraktowego