Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zatrudnienie X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Lu 105/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-10-31

Sprawa ze skargi M. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych

II SAB/Sz 51/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-09-17

Sprawa ze skargi F. Spółka z o.o. w M. na przewlekłość postępowania Wojewody w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej