Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I FSK 1008/13 - Postanowienie NSA z 2015-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku od towarów i usług za okresy od marca do grudnia 2007 r. i od stycznia do kwietnia 2008 r.

I FSK 1858/13 - Postanowienie NSA z 2015-11-16

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania odszkodowania za przejętą na własność Skarbu Państwa nieruchomość

I FSK 49/14 - Postanowienie NSA z 2015-11-16

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku od towarów i usług

I FSK 65/14 - Postanowienie NSA z 2015-11-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie zaliczenia wpłaty z 0

I FSK 675/14 - Postanowienie NSA z 2015-11-16

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku od towarów i usług

I FSK 446/14 - Postanowienie NSA z 2015-11-17

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku od towarów i usług

I FSK 775/14 - Postanowienie NSA z 2015-11-17

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku od towarów i usług

II GZ 678/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Sz. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Sz. , nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry

I FSK 750/13 - Postanowienie NSA z 2015-11-17

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty, marzec, kwiecień, maj i czerwiec 2010 r.

I OSK 2074/14 - Postanowienie NSA z 2015-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   11