Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Gl 710/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie dodatku aktywizacyjnego